Stampila CONSTANTA-CAZINO (data timpurie)

 

Cazinoul Comunal din Constanța a fost inaugurat la data de 15 august 1910 în prezența Principelui Ferdinand. Criticat de unii și admirat de alții a devenit, în scurt timp, punctul de atracție al urbei, locul de întâlnire și distracție al constănțenilor și vizitatorilor orașului.   

Monumentul emblematic al orașului nu putea fi ignorat de Poșta Română care a amenajat, în incinta acestuia, un birou poștal, ce folosea ștampila CONSTANTA-CAZINO. În lucrarea “Oficiile, agențiile și gările poștale române 1850-1950”, apărută în anul 1999, autorul Călin Marinescu prezintă două perioade de funcționare ale acestui birou poștal: 15/28.07-31.09.1915 și 9/22.04-14/27.08.1916. Surprinde data târzie de funcționare și implicit de folosire a ștampilei: 14/27 august 1916. Aceasta este data la care România a intrat în Primul Război Mondial!

Revenind la ștampila în cauză, menționez că aceast format a circulat în perioada 1906-1919, și a fost catalogat FL01, în prestigioasa lucrare ,,Ustensilele de ștampilat, ștampilele și sigiliile Poștei Române 1852-2017”, scrisă de aceași autor menționat mai sus și apărută în anul 2019. 

Posed în colecția personală două cărți poștale ilustrate, ambele T.C.V.-uri (,,Timbre Cote Vue”), cu ștampila CONSTANTA-CAZINO, pe care le redau în continuare:

Fig.1. ,,Salutări din Constanța, Vedere de pe Dig” Ed. A.Țeposu&Șt.Napariu

Circulată: Constanța 15 AUG 1912  –  Puy de Dome (Franța) 20 AUG 1912
Fig.2. ,,Constanța – Casinoul” , Editura Librăriei I.Dimitrescu

Circulată: Constanța – Marsilia, 4 septembrie 1912

 

Descrierea stampilei CONSTANTA-CAZINO:

-   Tipul ștampilei: bicirculară cu diametrul exterior de 27mm, iar cel interior de 17mm;

-  Blocul „datare”: sub forma unui spațiu dreptunghiular cu înălțimea de 8mm, iar lungimea până la  limita cu blocul biroului poștal; data este scrisă liniar: ziua (două caractere sau, pentru numerele dintr-o singură cifră, înaintea acestora se află o linie, ex. -4.09.912, vezi fig.2), luna (trei caractere, cu prescurtările folosite de Poșta Română în perioada aceea) și anul (trei caractere);

-    Blocul „birou poştal”: CONSTANTA-CAZINO, cu înalțimile literelor de circa 3mm;

-  Blocul „bare verticale”: barele verticale umplu cercul interior, lăsând liber blocul ,,datare”;

-   Blocul “ornament”: o broșă.

În exemplele prezentate se poate observa că s-au folosit culori diferite de tuș: fig.1, nuanță de roșu și fig.2, negru.

            În ,,Anuarul  Dobrogean  1910 – partea I - Județul Constanța“ autorul  S.Confort  scria că în județul Constanța funcționau 11 oficii poștale și 2 agenții, din care în orașul Constanța, Oficiul Poștal Constanța, diriginte Mihail Popescu și Oficiul Sucursala Constanța (Port), diriginte  D. Zaharia.  În ,,Albumul dobrogean pe anul 1911 – Constanța și Tulcea”, același autor, S.Confort, la capitolul despre poștă, repetă descrierea din anul 1910. Nu se face nici o referire la existența vreunui ghișeu/agenție poștală în incinta Cazinoului Comunal.

Dacă informațiile din cele doua publicații sunt corecte, putem afirma că în anul 1911 în orașul Constanța a funcționat un oficiu postal, CONSTANTA CENTRAL și o agenție poștală/ oficiu postal, CONSTANTA PORT, deci probabil ștampila CONSTANTA-CAZINO a început să fie folosită în anul 1912.

Deoarece ștampila era utilizată de biroul postal din incinta Cazinoului credem, fără a greși, că a fost  folosită numai în perioada în care acesta era deschis,  și anume, în perioada ,,băilor de mare”. În  revista “Ovidiu” nr.3-4, 1-30 iulie 1910, care apărea la Constanța, am găsit următorul anunț: ,,Se aduce la cunoştinţa publică că sezonul băilor de mare şi cura de aer la Constanţa s'a deschis cu  începere de la 15 Iunie şi dureaza pănă la 15 Septembrie”. În “Dobrogea Ilustrată” anul.III, nr.1 din Aprilie 1912 se anunța: ,,La 1 Iunie a.c. cazinoul din Constanța își va deschide din nou larg porțile pentru numeroșii vizitatori…”, iar in ziarul ,,Sirena” an.1, nr.1, 03.04.1916, în articolul ,,Sezonul de primăvară” se prezintă începerea sezonului de primăvară astfel: ,,De cîțiva ani încoace orașul nostru  a început să atragă pentru sărbătorile Paștilor din ce în ce mai mulți vizitatori. Anul acesta numărul acelora care au venit la Constanța, sau care au reținut camera pentru luna Aprilie, e mai mare ca nici odata… În legătură cu faptul acesta, direcțiunea cazinoului comunal a avut fericita ideie de a inaugura sezonul de primavară. Astfel astăzi, Duminică 3 Aprile se deschide acest local…”.

Încă nu am aflat locul din incinta Cazinoului în care a funcționat ghișeul postal. Probabil corespondența se lăsa la o recepție, unde un angajat al poștei o primea și o ștampila. Zilnic era predată oficiului poștal Constanța, de unde era expediată destinatarilor. Cartea poștală ilustrată din fig.1 are aplicată și o ștampilă CONSTANTA SCRISORI pe lângă ștampila cu CONSTANTA-CAZINOU.

Interesant este faptul că, expeditoarea CPI din fig.2, doamna Pau, o persoană care probabil era angajată la Cazinou, scria că va reveni în Franța în luna octombrie, deci după inchiderea acestuia. Pe un colț al cărții poștale comunică adresa: ,,Mme Pau, Casino de Constanta, Roumanie”.

Concluzii: ștampila CONSTANTA-CAZINO a fost folosită în perioada de funcționare efectivă a Cazinoului Comunal, iar ghiseul poștal consider că s-a deschis în anul 1912, dată timpurie semnalată, 15.08.1912 și dată târzie 14/28.08.1916.

În încheiere, găsesc de cuviință să semnalez că este un prilej pentru confrații filateliști și cartofili de a-și verifica colecțiile. Orice semnalare cu privire la perioada în care a circulat ștampila în cauză, și nu numai, este binevenită!

 

 Stampila CONSTANTA-CAZINO (data timpurie) Stampila CONSTANTA-CAZINO (data timpurie) Reviewed by Titi Șișman on June 22, 2021 Rating: 5
Powered by Blogger.